Báo cáo dự án ở: Bảo tàng tỉnh Daknong, Công viên Hội An, Đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu

Hình ảnh công ty Phúc Tân Việt báo cáo dự án ở: Bảo tàng tỉnh Daknong, Công viên Hội An, Đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu.